Podpora definice byznys modelu

Zadefinujte Váš byznys model korektně za účelem dosažení stanovených cílů a uplatnění se na trhu.

Klíčové výzvy

organizace provádí nepotřebné procesy

dochází k plýtvání personálních, finančních a časových zdrojů

organizace nedokáže dosáhnout naplnění stanovených cílů

Dosažené cíle

úspora času

úspora finančních nákladů

úspora personálních zdrojů

dosažení stanovených cílů a růst organizace

Byznys model představuje jeden ze základních pilířů, který definuje organizaci, její směrování a fungování. Správně definovaný byznys model je klíčovým faktorem, který rozhoduje o úspěšnosti, respektive neúspěšnosti organizace. Nesprávné definovaný byznys model způsobuje, že organizace vykonává nepotřebné procesy, dochází k plýtvání personálních, finančních a časových zdrojů, organizace nedokáže dosáhnout naplnění stanovených cílů.

Definice byznys modelu, který splní definované cíle organizace a podpoří nastavené strategie je důležitá role senior managementu. Digitální dvojče umožňuje pracovat s jednotlivými částmi byznys modelu v podobě digitální reprezentace a propojovat je na aktuální, ale i budoucí operační model. To umocňuje přidanou hodnotu jednotného úložiště dat o fungování organizace a přináší dosud nepoznané analýzy. Propojení a uchovávány data lze prezentovat v podobě přehledných sestav, či teplotních map a provádět tak na datech založené rozhodnutí o novém byznys modelu organizace. Byznys model (Lean canvas) je součástí architektury a je možné jej propojovat s jednotlivými objekty architektury.

Business Ecosystem

Obrázek 1 z 3