Podpora business continuity managementu a disaster recovery

Zabezpečte kontinuální dodávku Vašich produktů a služeb a eliminujte vznik a mitigujte vliv rizik na Vaši organizaci.

Klíčové výzvy

rizika mají charakter katastrof a způsobují rozsáhlé škody

dochází k výpadku dodávaných produktů a služeb

dochází k nevratným škodám na organizaci

Dosažené cíle

eliminace vzniku rizík

zajištění kontinuální dodávky produktů a služeb

Důležitým faktorem při dodávání produktů a služeb je zajištění jejich kontinuální dodávky a eliminace vzniku možných rizik. Na to jsou určeny několik přístupy, jejichž absence v organizací způsobuje, že rizika mají charakter katastrof a způsobují rozsáhlé škody, dochází k výpadku dodávaných produktů a služeb, dochází k nevratným škodám na organizaci.

Kvalita dodávaných služeb je priorita číslo 1 u většiny organizací. Jakýkoliv výpadů v poskytování služeb představuje reputační riziko, či ztrátu zákazníků, což v konečném důsledku ovlivní příjmy organizace. Oblasti "Business continuity management" a "Disaster recovery" přicházejí s metodami jako minimalizovat rizika výpadku služeb, respektive po jejím výpadku zkracují dobu potřebnou k obnovení dodávky. Právě díky digitální reprezentací operačního modelu, který v sobě zahrnuje jednotlivé technologické komponenty, je možné provádět simulace dopadů "katastrof". Díky tomu je možné se lépe připravit na vzniklé katastrofy, respektive jim předcházet.

Impact Analysis

Obrázek 1 z 3