Optimalizace procesů

Zredukujte množství vynaloženého času a prostředků ve Vašich procesech na minimum a vytvořte efektivní procesy zacílené na dodání Vašich klíčových produktů a služeb.

Klíčové výzvy

automatizovatelné kroky jsou prováděny manuálně

procesy, které mohou být provedeny souběžně čekají v řadě

dochází k provádění stejné činnosti opakovaně

údaje se zbytečně duplikují

vznikají činnosti, které jsou pro proces irelevantní

Dosažené cíle

úspora času

úspora finančních nákladů

zrychlení a zkvalitnění dodávaných produktů a služeb

Procesy prováděné v organizací jsou základním stavebním prvkem, který pomáhá řídit a usměrňovat práci kolektivu, tok dat a dodávání klíčových produktů a služeb zákazníkům. S růstem organizace přibývá i množství a komplexnost procesů, které jsou v ní prováděny. Bez celostního pohledu na procesy nelze je korektní správu, což způsobuje, že automatizovateľné kroky jsou prováděny manuálně, procesy, které mohou být provedeny souběžně čekají v řadě, dochází k provádění stejné činnosti opakovaně, se údaje zbytečně duplikují, vzniknou činnosti, které jsou pro proces irelevantní.

Díky zmapování, zachycení a namodelování procesů manuálním, ale i automatizovaným způsobem, tedy vytvoření procesních map, je možné odhalit aktivity, které jsou prováděny zbytečně, které lze paralelismu, případně odstranit z procesu. To přináší možnosti zkrácení nákladové a časové stránky provádění procesů a vytváří efektivní práci za účelem dodání klíčových produktů a služeb.

BPMN

Obrázek 2 z 3