Migrace do cloudu

Dosáhněte úspěšnou migraci do cloudu v rozsahu stanovených nákladů a času.

Klíčové výzvy

projekt migrace do cloudu skončí neúspěchem

dochází k prodloužení trvání projektu

projekt migrace se prodražuje

dochází ke ztrátě důležitých dat

Dosažené cíle

úspora času

úspora finančních nákladů

úspěšné dokončení projektu migrace v rozsahu stanovených nákladů a času

Cloudové řešení se stávají dominantním způsobem nasazení aplikací z důvodu úspory finančních, personálních a časových zdrojů. Samotná migrace do cloudu prostředí je však netriviálním problémem, který vyžaduje podrobné plánování a management. Absence těchto dvou prvků může způsobovat že projekt migrace do cloudu skončí neúspěchem, dochází k prodloužení trvání projektu, projekt migrace se prodražuje, dochází ke ztrátě důležitých dat.

Projekt migrace do cloudu je náročný úkol a bez důkladné analýzy a pokrytí všech závislosti při dotčených komponentech je velké riziko spojené s prodloužená implementace, nebe i úplným Selhání projektu. Přístup založený na architektonickém modelu (digitálním dvojčeti) přesouvaných aplikací a infrastruktury umí mitigovat tato rizika.

Technology Lifecycle

Obrázek 1 z 3