EA NOTATION Advanced

500,00 bez DPH

Katalógové číslo: EAN-002 Kategórie: Značka:

Kurz zameraný na grafickú modelovú notáciu ArchiMate, ktorý umožní uchádzačom pochopiť štruktúru, kľúčové koncepty a techniky notácie ArchiMate. Po absolvovaní tohto tréningu budete schopní modelovať a vizualizovať (enterprise) architektúru akejkoľvek organizácie. Počas kurzu sú tiež preberané pokročilé aplikácie a techniky modelovacieho jazyka ArchiMate, či komplexné modelovacie situácie odrážajúce príklady z praxe. Tréning Vás pripraví na absolvovanie The Open Group certifikačných skúšok jednotlivých úrovni (Foundation a Practitioner).

Školenie je určené pre pokročilých, ktorí ovládajú teoretické základy notifikácie ArchiMate®. Získate praktické poznatky pre prácu s notáciou ArchiMate®. Kurz vás pripraví na absolvovanie záverečných skúšok pre získanie certifikátu ArchiMate 3 Practitioner. Záverečná skúška nie je súčasťou školenia.

Dĺžka trvania

1 deň

Čas

školenie prebieha v čase od 08:00 do 16:00

Počet účastníkov

1-12 osôb

Cieľ

príprava na The Open Group certifikačné skúšky

Certifikát

získanie digitWin certifikátu

Občerstvenie

zabezpečené občerstvenie a pitný režim