Ako „nadizajnovať“ transformáciu, alebo vytvorenie adaptívnej organizácie.

Doba čítania: 7 min.
Publikum: enterprise architekt

V dnešnej dobe každá organizácia prechádza transformáciou, digitálnou alebo koncepčnou. Alebo už neexistuje. 🙂 Transformácia a digitalizácia sú tak zásadne nadužívané slová, také buzzwords, že už sa málo vníma ich plný význam. Transformácia je trochu ako zaklínadlo. Otázka, kľúčová, ako sa dá zvýšiť pravdepodobnosť jej úspešného vykonania. Ako zabrániť nechceným dopadom, alebo dokonca celkovému zlyhaniu. Čo urobiť pre to, aby sa z transformácie nestala iba disrupcia.

Agilita ako rádoby zázračné riešenie

Agilita je princíp, ktorý je novou realitou veľkých korporácií. Vďaka digitalizácii bolo klasické hierarchické riadenie neudržateľné. Agilita je organizačný princíp, je to nastavenie štruktúry, čiastočne procesov a kultúry. Ale ani agilita samotná nie je všespásna. Nehovoriac o schopnosti organizácií tento kultúrny prerod zrealizovať. Širší pojem adaptability – schopnosť organizácie rýchlo reagovať na zmenu, je širší a napriek tomu presnejší smer.

Rýchlosť inovácií / road-to-market

Rýchla schopnosť zmeny, zavádzanie noviniek a inovácií, rýchla reakcia. Extrémne dôležité. Agilita veľmi pomáha, pretože urýchľuje procesy. Umožňuje existenciu „samostatných“ tímov, ktoré sú schopné vyvinúť absolútne inú dynamiku ako je štandardom v hierarchickej štruktúre schvaľovania a reportovania. Avšak väčšie inovácie a nové produkty potrebujú väčšiu kontrolu nad implementáciou. Je treba popísať scenáre, vybrať najefektívnejšie. Mať čo možno najväčšiu istotu dopadu. Systém pre zavádzanie implementácií urýchľuje celkový proces prípravy a aj prevedenia. Vedie k zníženiu počtu iterácií a teda k ďaleko väčšej akcieschopnosti v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Transformácia, stratégia a jej exekúcia / Change by Design

Väčšina transformácií sa nepodarí. Dôvodom zďaleka nie je absencia stratégie, vôle, odhodlania a ašpirácie. Dôvodom je nezvládnutá exekúcia.

Je to extrémne náročný proces, ktorý sa dá ťažko garantovať. To, čo je možné urobiť, je znížiť riziko celej operácie. Prvý krok preto je mať nástroj, ktorý je schopný dátovo popísať exekúciu. Rozviesť ju zo stratégie do scenárov pre štruktúru, procesy, technológie, produkty, jednotlivé iniciatívy. To umožní popísať dopady scenárov a optimalizovať tak výsledný scenár. Dáta urýchlia a zjednodušia rozhodovanie. Umožní komunikáciu a prepojenie tímov.

Nejde sa nevrátiť k analógii k štandardnej architektúre. Nikto nerobí ani drobnú rekonštrukciu budovy bez architektonického plánu, ktorý jasne popisuje, kadiaľ sú ťahané elektrické rozvody. Potrebujeme architektonický plán. Potrebujeme tím, ktorý mu v nejakej podobe rozumie. A potrebujeme sa všetci zhodnúť na tom, že je základom pre úspešnú realizáciu rekonštrukcie.

Adaptívny enterprise

Agilita a holistická perspektíva sa na prvý pohľad zdajú byť v opozícii. Opak je pravdou. Čím viac agility, tým viac holistického pohľadu je potreba. Tieto prístupy sú komplementárne a spoločne prináša schopnosť adaptability organizácie. Oba prístupy majú totiž rovnaký cieľ.

Je to akcieschopnosť organizácie vďaka väčšiemu prepojeniu štruktúry, procesov, stratégie a technológií do funkčnejšieho celku, ktorý nie je paralyzovaný prílišnými pravidlami, hierarchiami a reštrikciami. Je pravda, že agilita primárne usiluje o sieť vysoko výkonných, pomerne nezávislých tímov, takmer mini-biznisov, ktoré umožnia pružnosť.

Toto ale rozhodne neznamená absenciu potreby celostného pohľadu. A absencia ambície riadenia z pohľadu celku. Celostný pohľad neznamená apriórnu rigidnosť. Aj keď je pravda, že tradičné nástroje, postupy a práce s dátami k tomu často vedú. Avšak chytré dáta, integrácia výstupov, ktoré zachovajú celostný pohľad, ale v dynamickej živej kvalite, môže byť rovnako flexibilné ako agilné tímy.

Naopak, tie zásadne posilnia, keď budú mať relevantné dáta, ktoré podporia ich iniciatívu dátovým prístupom, a ktoré bude predstavovať väčšiu mieru kontroly. Riziko, ktoré biznis podstupuje, má totiž svoje hranice.

Je ťažké nájsť správneho partnera v organizácii na diskusiu o benefitoch prepojenia agility a celostnej architektúry. Avšak tlak reality biznisu je tak veľký a agilná transformácia postúpila do tej miery, že sa situácia postupne zlepšuje.

Value-driven stratégia a rozvoj biznisu

Stratégia v niečom zostáva kráľovskou disciplínou. Hodnotové zameranie stratégie a transformácia celému snaženiu dodáva rozmer poslania, ktoré je snahou o lepší svet. Exekúcia v tomto poňatí bude vždy tá zdanlivo jednoduchšia časť. Aj keby sme na túto perspektívu čiastočne pristúpili, je dôležité si uvedomiť, že aj tvorba stratégie je „dizajnový“ proces, ktorý vyžaduje dáta. Ktorý vyžaduje chytrý, dynamický a živý popis organizácie. Inak stavia na síce vysoko odborných, ale domnienkach. Dátovo postavená stratégia od samotného začiatku navyše prirodzene vedie k presnému popisu exekúcie a vyhodnocovaniu jednotlivých míľnikov a ich optimalizácii.

autor Zuzana Behová